Metainformačný systém ZBGIS v1.0

Obsah

Úvod

Aplikácia slúži na vyhľadávanie a prezeranie popisných informácií (metadát) o priestorových údajoch a mapových službách z geografického informačného systému ZBGIS® (Základná báza údajov pre geografický informačný systém). Pomocou Metainformačného systému ZBGIS je možné získať podrobné informácie o vektorových a rastrových priestorových údajoch v systéme ZBGIS®. Koncovému používateľovi poskytuje prehľad o dostupných priestorových údajoch ZBGIS® vo vybranej lokalite.

uvodneokno.png

Úvodné okno aplikácie

Podporované prehliadače

Názov Verzia
Internet Explorer 11+
Mozilla Firefox 48+
Opera 15+
Google Chrome 51+
Apple Safari 6+

Vyhľadávanie

Najjednoduchší spôsob vyhľadávania je pomocou zadania kľúčového slova. Používateľ zadá hľadanú frázu do textového poľa, klikne myšou na ikonu Vyhľadávanie alebo stlačí tlačidlo Enter a vyhľadávacia služba zobrazí záznamy, v ktorých sa daný výraz nachádza. Vymazanie nastavení vyhľadávania sa vykoná tlačidlom Vyčistiť.

error_outline Kľúčové slovo vyhľadávania je potrebné zadať s diakritikou.

Označením tlačidla Vyhľadávanie bez zadania kľúčového slova sa zobrazí zoznam všetkých uložených metadát.

vyhladavanie.png

Dialógové okno Vyhľadávanie

Každý výsledok vyhľadávania je reprezentovaný samostatným riadkom a po kliknutí na vybraný záznam alebo označením zaškrtávacieho poľa Rozbaliť všetko sa zobrazia detailné informácie.

Pod záznamom sú zobrazené odkazy na:

Vyhľadávanie parametrami

Vyhľadávanie je možné spresniť nastavením doplňujúcich parametrov v časti okna KEDY. Označením funkcie Prienik alebo Iba v rámci a zápisom dátumu v požadovanom tvare (yyyy-mm-dd) sa po kliknutí na tlačidlo Vyhľadať zobrazia iba vybrané záznamy.

vyhladavanieparameter.png

Vyhľadávanie metadát pomocou parametrov

Kliknutím na funkciu Ďalšie možnosti sa zobrazí okno s doplňujúcimi možnosťami spresňovania vyhľadávania podľa typu obsahu, kategórie údajov a dátumu úpravy záznamu.

dalsiemoznosti.jpg

Ďalšie možnosti vyhľadávania záznamov

Vyhľadávanie mapou

Mapové okno slúži na obmedzenie vyhľadávania iba na zadefinované územie v casti okna KDE. Definovaním priestorového rozsahu sa zobrazia rýchlejšie a presnejšie výsledky vyhľadávania metadát. Používateľ priblíži vybrané územie v mapovom okne a označením tlačidla Vyhľadať systém vyhľadá metadáta, ktoré pokrývajú dané územie.

Definovanie priestorového prekrytu:

info_outline Označením tlačidla Kdekoľvek sa mapa vycentruje na celé územie SR.

Vložením názvu administratívnej jednotky (obec, kraj) a označením tlačidla Lokalizovať sa v mapovom okne vycentruje vybrané územie v aktuálne nastavenej mierke.

vyhladavaniemapa.png

Vyhľadávanie metadát mapovým výrezom

Prezeranie

V záložke Prezeranie je možné prezeranie uložených metadát v stromovej štruktúre podľa klasifikovaného zdroja údajov. Kliknutím na vybranú položku v katalógu sa zobrazí zoznam metadát na základe typu obsahu a kategórie.

prezeraniemetadat.png

Prezeranie metadát

Vyhľadávanie v katalógu

Vložením názvu do textového poľa sa zobrazia metadáta, ktoré obsahujú zadaný výraz. Vymazanie nastavení vyhľadávania sa vykoná tlačidlom Vyčistiť.

error_outline Kľúčové slovo vyhľadávania je potrebné zadať s diakritikou.