Na čo slúži vyhľadávacia služba ÚGKK

Vyhľadávacia služba ÚGKK SR slúži na vyhľadávanie popisných informácií (metaúdajov) o priestorových údajoch informačného systému katastra nehnuteľností (KN). Pomocou Vyhľadávacej služby ÚGKK SR je možné získať podrobné informácie o vektorových a rastrových priestorových údajoch v systéme ESKN. Koncovému používateľovi poskytuje prehľad o dostupných priestorových údajoch z oblasti KN vo vybranej lokalite.

Minimálne požiadavky

Pre spustenie mapového okna a ďalších komponentov aplikácie je potrebné mať v prehliadači zapnutý Java Script. Aplikácia je kompatibilná s majoritnými internetovými prehliadačmi a niektorými mobilnými verziami:

Internet Explorer

10.0 a vyšší

Mozilla Firefox

27.0 a vyšší

Google Chrome

30.0 a vyšší

Apple Safari

6.0 a vyšší

Opera

15.0 a vyšší

Safari for iOS

5.0 a vyšší

Android Browser

3.0 a vyšší

Chrome for Android

35.0 a vyšší

Internet Explorer Mobile

10.0 a vyšší

Stránka vyhľadávacej služby je navrhnutá v súlade so štandardami HTML5 a CSS3 a podporuje responzívny web dizajn t.j. prispôsobuje sa veľkosti obrazovky daného zariadenia (desktop, notebook, tablet, mobil).

Popis rozhrania

Mapa stránky vyhľadávacej služby sa skladá z hlavnej stránky, dialógových okien a externých odkazov. Hlavná stránka sa skladá z týchto častí:

Fulltextové vyhľadávanie

Najjednoduchší spôsob vyhľadávania je pomocou zadania kľúčového slova. Používateľ zadá hľadanú frázu do textového poľa, stlačí Enter alebo klikne myšou na ikonu lupy a vyhľadávacia služba vrátizoznam metazáznamov, v ktorých sa daný výraz nachádza.

Po napísaní prvého písmena do poľa pre vyhľadávanie sa zobrazí našepkávač s piatimi predikovanými výrazmi z databázy.

Používateľ nemusí vypísať hľadaný výraz ručne - pod textovým poľom sa nachádza mrak najčastejšie vyhľadávaných výrazov (tag cloud), na ktorý jednoducho klikne myšou a spustí vyhľadávanie označeného výrazu. Ten sa zároveň vypíše do textového poľa.

INSPIRE vyhľadávanie

Formulár pre vyhľadávanie podľa INSPIRE parametrov sa zobrazí pri kliknutí na “Vyhľadávanie podľa INSPIRE legislatívy”. Pre aktiváciu tlačidla “Vyhľadať” je potrebné zvoliť aspoň jednu kategóriu “Séria údajových sád”, “Údajová sada” alebo “Služba”. Jednotlivé polia formulára sú aktívne s ohľadom na tieto zvolené kategórie. Pri označení viacerých kategórií sú dostupné len tie polia formulára, ktoré sú dostupné spoločne pre všetky označené kategórie.

Vo výsledkoch vyhľadávania je zohľadnené aj prípadné územie definované v mapovom okne.

Práca s mapou

Mapové okno slúži na obmedzenie vyhľadávania iba na zadefinované územie. Používateľ tak môže získať presnejšie výsledky vyhľadávania a rýchlejšie sa tak dopracuje k hľadaným metazáznamom. Ako podkladová mapa je použitá kompozícia ZB GIS - všetky kategórie.

Základné nástroje mapy

Pomocou tlačidiel + a - je možné priblížiť a oddialiť mapu. Rovnako je možné použiť koliesko myši. Na podporovaných dotykových zariadeniach je možné použiť dotykové gestá pomocou stiahnutia, alebo roztiahnutia dvoch prstov na obrazovke.

Gestures_Pinch.png Gestures_Unpinch.png

Vyhľadávanie na základe mapového výrezu

Pre spustenie vyhľadávania nie je potrebné zadávať žiadny výraz do fulltextového, alebo INSPIRE vyhľadávania. Vyhľadávanie je možné spustiť aj definovaním územia v mapovom okne. Pomocou základných nástrojov mapy sa používateľ priblíži na danú oblasť, stlačením tlačidla Search_in_bbox.png  aktivuje režim definovania výrezu a metódou “ťahaj a pusť” definuje územie. Systém začne okamžite vyhľadávať metazáznamy, ktoré aspoň časťou spadajú do danej oblasti. Opätovným stlačením tlačidlaSearch_in_bbox.png  sa zruší predchádzajúci mapový výrez a aktivuje sa režim definovania výrezu. TlačidlomDelete_in_bbox.png  sa zruší aktívny mapový výrez (dostupné iba ak je definovaný výrez).

Obmedzenie existujúcich výsledkov vyhľadávania

Môže nastať situácia, kedy po zadaní kľúčového slova je počet výsledkov vyhľadávania príliš vysoký a zobrazené metazáznamy sú mimo záujmového územia. Tieto výsledky je možné odfiltrovať jednoduchým definovaním mapového výrezu. Zmena príslušného režimu medzi “vyhľadávaním” a “špecifikáciou” je indikovaná zobrazovaným textom.

Map_Search.png

Map_bbox.png

Zoznam výsledkov vyhľadávania

Po spustení vyhľadávania systém automaticky posunie stránku a zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania v tabuľke.

Result_Search.png

V spodnej časti zoznamu výsledkov sa zobrazí stránkovanie, prostredníctvom ktorého je možné posúvať sa v rámci jednotlivých strán zoznamu. V rámci stránkovania je možné taktiež prejsť na ľubovoľnú používateľom zadnú stranu jej zadaním do poľa zobrazujúceho aktuálnu stranu.

Polia tabuľky výsledkov

Každý výsledok vyhľadávania je reprezentovaný samostatným riadkom a obsahuje:

Nástroje tabuľky výsledkov

Združujú dodatočné informácie a nástroje pre prácu s metazáznamom ako jazykové verzie metazáznamu, zobrazenie územného rozsahu v mape (BBOX) a zobrazenie poddružených záznamov.

Zobraziť jazykové verzie záznamu

Každý metaúdajový záznam má definovaný jazyk v ktorom bol vytvorený, a tento je indikovaný príslušnou skratkou. Niektoré metaúdajové záznamy môžu byť vytvorené vo viacerých jazykových mutáciách. V tom prípade je zobrazené tlačidlo na vyvolanie zoznamu podporovaných jazykov metaúdajového záznamu.

Zobraziť územný rozsah v mape

Stlačením tlačidla pre zobrazenie územného rozsahu v mapeBbox.png  sa stránka automaticky posunie na mapové okno a zobrazí ohraničujúci obdĺžnik podľa súradníc v metaúdajovom zázname. Zobrazený ohraničujúci obdĺžnik je možné zmazať tlačidlomDelete_in_bbox.png.

Zobraziť rodičovský záznam

Stlačením tlačidlaParent.png  Kliknutím na riadok v zozname výsledkov vyhľadávania mimoVrstvy, Mapové oblasti aÚdajové sady.

Stručný výpis záznamu

Kliknutím na riadok v zozname výsledkov vyhľadávania mimonástrojov tabuľky vyhľadávania sa vyvolá dialógové okno so stručným výpisom záznamu. Ten obsahuje nasledovné položky metazáznamu:


Summary.png

V rámci modálneho okna je k dispozícii sada dodatočných nástrojov na prácu so stručným výpisom metaúdajového záznamu ako:

Detailný výpis záznamu

Po otvorenístručného výpisu metaúdajového záznamu  a stlačení tlačidla Detailný výpis  sa do modálneho okna načíta detailný výpis záznamu.

Detail.png

Rozhranie je rozdelené na indikačnú časť (vľavo) a obsahovú časť (vpravo). V indikačnej časti je možné rozbaľovať štruktúru metaúdajového záznamu klikaním na jednotlivé sekcie a v obsahovej časti sa obsah automaticky posunie na vybranú sekciu.

Posúvaním (skrolovaním) obsahovej časti (vpravo) sa v indikačnej časti (vľavo) rozbaľujú jednotlivé kategórie a zvýrazňuje sa tá sekcia, ktorá je zobrazená v hornej časti modálneho okna. Indikačná časť sa nemusí zobrazovať na menších displejoch, alebo mobilných zariadeniach.

Zmena jazyka

Rozhranie Vyhľadávacej služby ÚGKK SR podporuje zobrazenie v rôznych jazykoch. Túto možnosť je možné aktivovať v hlavičke stránky cez položku menuJazyk. Zmena tohto nastavenia ovplyvní rozhranie Vyhľadávacej služby, avšak nemá dosah na zoznam výsledkov vyhľadávania, stručný a detailný výpis a mrak najčastejšie vyhľadávaných metaúdajových záznamov (ak nie sú vytvorené v príslušnom jazyku).

Language.png

Kontakt

Používateľ bude presmerovaný na stránku kontaktu nahttp://www.skgeodesy.sk/sk/