file_upload Presuňte súbory sem

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/ spĺňa štandardy prístupnosti webových stránok na základe zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Webové sídlo je vytvorené tak, aby k obsahu mohli pristupovať aj znevýhodnení občania (používatelia). Usporiadanie stránky a funkčnosť je navrhnutá s ohľadom na alternatívne zariadenia určené na prezeranie webových stránok (napr. textové prehliadače, hlasové čítačky a podobne).

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), alebo JavaScriptových sekcií s výnimkou poskytovania mapových výstupov. Portál disponuje špeciálnou verziou Blind Friendly pre slabozrakých a nevidiacich občanov.

S pripomienkami k prístupnosti, obsahu, alebo funkčnosti webového sídla kontaktuje správcu portálu prostredníctvom kontaktného formulára.

Posledná aktualizácia: 15.10.2021